Debatten en Lezingen deBuren
Arnold Heertje (NL) It’s the Economy, Stupid #3
debate
TU 07.02.2012 19:30

De economische crisis is een zegen voor Europa

Niets is momenteel actueler dan de economische crisis die ook Nederland en België hard raken. Is de huidige malaise echter ook een verhulde zegen? Econoom en emeritus hoogleraar staathuishoudkunde Arnold Heertje vindt van wel en komt zijn verrassende visie graag toelichten in een lezing en daaropvolgend vraaggesprek met Piet Depuydt (NRC Handelsblad).

In Dutch

In collaboration with deBuren