music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
Nour Outojane Archiveren als activistische en collectieve toe-eigeningspraktijk

conversations performance

Nour Outojane Archiveren als activistische en collectieve toe-eigeningspraktijk

workshop
SA 02.12.2023 12:00 - 16:00
SA 09.12.2023 12:00 - 14:00

Hoe kunnen we onze huidige levens, wensen en verbeeldingen archiveren en tegelijkertijd archieven uit het verleden terugwinnen, zodat de weinige overblijfselen die we hebben niet in de vergetelheid raken?

Hoe kunnen we onze huidige levens, wensen en verbeeldingen archiveren en tegelijkertijd archieven uit het verleden terugwinnen, zodat de weinige overblijfselen die we hebben niet in de vergetelheid raken?

Het doel van deze reeks workshops is om collectief na te denken over onze perceptie van wat een archief is, wat archiefpraktijken zijn en de manieren waarop we ons deze traditionele opvattingen opnieuw kunnen toe-eigenen en transformeren. De archieven die de deelnemers en Noor meebrengen zullen als startpunt dienen.

We zullen ook in gesprek gaan met archieven uit openbare en private archiveringscentra in België en proberen onze geleefde en verbeelde ervaringen met hen in dialoog te brengen. Hoe kunnen we onszelf betrekken in een collectief archiveringsproces, inclusief onszelf, als workshopgroepleden, en de queer raciale individuen over wie deze archieven spreken (en die, in de meeste gevallen, beroofd zijn van hun eigen verhalen)? We zullen proberen om klassieke archiefverhalen een nieuwe vorm te geven, zodat ze het individuele "ik" overstijgen en een collectief "wij" worden - in plaats van simpelweg onze persoonlijke verhalen toe te voegen aan de reeds bestaande verhalen.

De vorm die deze opkomende vertellingen willen aannemen kan verschillende vormen aannemen, van mondelinge vertellingen tot schrijven, lichamelijke expressie, gewoon samen zijn, …

 

De voertaal van de workshop is Engels, met de mogelijkheid om over te schakelen naar Frans als dat nodig is.
Er is geen voorkennis vereist.
Mee te brengen op de eerste dag: een of andere vorm van archief.
Het zou fijn zijn als je bij de twee sessies aanwezig kan zijn.

 

Nour (ook Noor of Nur) doet graag onderzoek, zowel door te lezen en te schrijven, als door middel van digitale illustratie, video, installatie en meer recent textiel, met name haakwerk. Hen behaalde een interdisciplinaire bachelor aan de Universiteit Maastricht, waar hen vakken volgde in genderstudies, culturele studies, sociologie en filosofie. Onlangs voltooide hen een master in beeldende kunst aan het Sandberg Instituut, waarin verbeelding als methode gebruikt werd om representaties van zwartheid in kunst en design te ontcijferen, te dekoloniseren en te bevrijden. Tussen deze twee diploma's werkte hen voornamelijk als onderzoeker, facilitator en af en toe als digitale illustrator in de antiracistische grassroots sector. Momenteel voert hen een artistiek onderzoek uit naar het potentieel van archivering als een collectieve, artistieke en activistische praktijk van toe-eigening.

Extern oog en input: Aru Lee

https://www.instagram.com/hishertheirstories/