Say yes to performance Conjugations by the plural
READ

An introduction to the spring programme by our performance programmer Elisa Liepsch.

Kennis verwijst altijd naar een hiërarchie van kennisproductie, die steevast bepaalde vormen van kennis diskwalificeert en tegelijkertijd dominante vormen produceert, zoals Gayatri Spivak zo duidelijk stelt. Het kolonialisme heeft zijn sporen nagelaten - de universalisering en priorisering van blanke westerse kennissystemen boven andere, de vernietiging, uitwissing en de onderdrukking van kennis in gekoloniseerde gebieden. Dit is wat Boaventura de Sousa Santos 'epistemicide' noemt. De continuïteit van de koloniale bezetting is vandaag de dag in Europa zichtbaar door racisme, seksisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme, islamofobie en homofobie.

In het kader van ons voorjaarsprogramma 'Let Me Know' stellen wij in Beursschouwburg de vraag: hoe kunnen we kunst blijven produceren en presenteren in deze context van koloniale geschiedenissen en binnen haar systemische, aanhoudende wreedheden? Volgens Spivak is dit alleen mogelijk door het radicaal afleren van de parameters die ons omringen, door het ontmantelen van de Europese canon en zijn machtsstructuren, door te luisteren naar de ongehoorde en hun onderdrukte kennis.

Dit houdt in dat we onze werkwijze in de kunsten moeten heroverwegen om een echte dekolonisatie van de kunstinstellingen en hun programma's te realiseren. Het proces van dekolonisatie, dat een dekolonisatie van een mindset moet zijn, kan alleen door ons samen worden uitgevoerd. Door de stemmen en perspectieven van de gekoloniseerde en dus gemarginaliseerde mensen te betrekken. Door onze verschillen te erkennen en meervoudige kennis centraal te stellen. Door het idee van kwaliteitscriteria te deconstrueren. Verschillende contexten genereren uiteenlopende articulaties van dit proces, maar kunnen gezien worden als een emancipatorische gemeenschappelijke praktijk van 'the many'.

Beursschouwburg zal daarom in haar voorjaarsprogramma de nadruk leggen op de artistieke epistemologieën van het Zuiden en de gesitueerde kennis, met dansproducties, voorstellingen en performatieve lezingen. In tijden van heroplevend nationalisme en haar canons binnen geglobaliseerde samenlevingen moeten we nadenken over internationale solidariteit, een geglobaliseerd idee over de kunsten en kritische curatoriale praktijken. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe canon voor onze tijd of zelfs tot iets wat we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Laten we meedenken met Achille Mbembe, die ooit zei: “From now on, the world will be conjugated by the plural.”

Elisa Liepsch - programmator podiumkunsten Beursschouwburg

 

Rosana Cade - Walking:Holding
FR 21.02, SA 22.02, SU 23.02

Wat gebeurt er als twee vreemden in het openbaar dicht bij elkaar komen? Hoe ziet je stad eruit vanuit het perspectief van een ander? Rosana Cade nodigt het publiek uit om hand-in-hand met een onbekende door de stad te lopen. In Walking:Holding vertellen lokale performers verhalen en ervaar je wat het betekent om handen vast te houden in het openbaar. know more

 

Mamela Nyamza - Black Privilege
FR 06.03 & SA 07.03 20:30

In dit werk vraagt Mamela Nyamza aandacht voor de hypocriete structuur die aan de grondslag ligt van onze samenleving, waarin iedereen voortdurend wordt beoordeeld en onderworpen aan vooroordelen. Door te schakelen tussen een ritueel waarin ze verschillende aspecten van sterke vrouwen oproept en een gerechtelijke proces waarin machtige figuren ter verantwoording worden geroepen voor hun gruwelijke daden, vervaagt Mamela Nyamza de grenzen tussen spiritualiteit en de rechtspraak. Verworpen en niet-erkende heldinnen van de Afrikaanse onafhankelijkheidsstrijd worden weer tot leven gebracht. know more

 

Ogutu Muraya / Quinsy Gario - On Thin Ice
FR 20.03 & 21.03 20:30

On Thin Ice is een voorstelling waarin een fragment uit het lopende project van Ogutu Muraya wordt voorgelezen. Wat begon als een oefening om zijn gevoelswereld in kaart te brengen na zijn verhuis van Nairobi naar Amsterdam in 2014, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een complex persoonlijk archief. Terug in Nairobi werkt hij verder aan dit steeds groter wordende dagboekproject en zette het om in een soort gefragmenteerde memoir over de vraagstukken van zijn diaspora-ervaring. know more

 

Selina Thompson - salt.
FR 27.03 & SA 28.03 20:30

Een solovoorstelling over verdriet, afkomst, thuis, vergeten en kolonialisme. Een voorstelling over de voortdurende aanwezigheid van de koloniale geschiedenis in het dagelijks leven en de politiek van een rouwproces. Ontwikkeld tijdens een drie maanden durende reis - in samenwerking met kunstenaarscollectieven in Accra en Kingston - maakt salt. deel uit van een breder oeuvre over zwarte identiteit, het deel uitmaken van een diaspora en het genezingsproces dat staat te gebeuren. know more

 

Rodrigo Batista - The Furious Rodrigo Batista (Side A) + The B-Side
FR 03.04 & SA 04.04 8:30

Politieke wanhoop is de aanzet van deze twee korte voorstellingen die Rodrigo Batista ziet als een performatieve opstand. Opstand tegen onder meer het verval van de democratie in Brazilië, een ontwikkeling die Batista's visie op zijn rol als theatermaker radicaal heeft veranderd. Als de democratie heeft gefaald, wat betekent dat dan voor de representatie op zich? Hoe kunnen politieke statements op scène worden neergezet en welke artistieke attitude kan echte oproer veroorzaken? know more

 

Carolina Mendonça / Catalina Insignares - useless land
SA 25.04 23:00 - 08:00 

Met useless land nodigen we het publiek uit op het podium te overnachten, om samen te gaan liggen en te luisteren terwijl Carolina Mendonça en Catalina Insignares teksten voorlezen tot zonsopgang. know more