Small Talk on framing w/ Baldwin Van Gorp

conversations

Small Talk on framing w/ Baldwin Van Gorp

conversations
TH 14.03.2019 19:00

Wat zijn referentiekaders? Hoe framen we precies? Wie of wat bepaalt onze blik waarmee we de wereld (eventueel) in normaal en abnormaal onderverdelen?

In deze Small Talk met Baldwin Van Gorp (hoogleraar journalistiek en communicatiemanagement aan de KU Leuven) snijden we het thema framing aan. In zijn onderzoeken heeft hij het over wat wij als een probleem definiëren en wat niet. In welke mate is migratie een probleem omdat we het als abnormaal bestempelen, terwijl migreren een absoluut normaal gegeven is? Kunnen we bij psychische aandoeningen bij het normale en het abnormale een derde categorie toevoegen: het bijzondere.

Iedereen hanteert een geheel eigen referentiekader om het normale te definiëren. Daar waar referentiekaders botsen, ontstaat verwarring en soms conflict. Over die (on)zichtbare regels, waarden en normen die een normatieve blik en het handelen bepalen, hebben we het tijdens de Small Talks. We zoomen in op wat referentiekaders juist kunnen zijn en op hoe we écht naar elkaar kunnen luisteren.

Host: Selm Wenselaers
In collaboration w/ deBuren

Deel van NORMAL SCHNORMAL, een multidisciplinair programma over normaliteit en andere variaties.