LOVE CALL
love call Jaamil Olawale Kosoko ♥ Marjani Forté-Saunders
dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer

Director and performer of #negrophobia Jaamil Olawale Kosoko sharing his love for Marjani Forté-Saunders.

You might also like: