Beursschouwburg zoekt algemeen en artistiek directeur (v/m/x)
vacature

Beursschouwburg is een multidisciplinair kunstencentrum, gelegen in hartje Brussel. Je kan er terecht voor performance, film, concerten, expo, debat en dialoog, feest en een drankje in beurscafé. Deze open ontmoetingsplek is constant in beweging en de voorbije jaren fors gegroeid.

Beursschouwburg biedt vernieuwende artiesten en denkers een platform. Oprechte en complementaire (internationale) samenwerkingen, maatschappelijke thema’s en een onafwendbare blik op de stad staan centraal in de uiteenlopende programmeringen van zowel podiumkunsten, als film, muziek en beeldende kunst. Beursschouwburg kiest niet voor een eenduidige, maar voor een polymorfe identiteit.


 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als algemeen en artistiek directeur werk je met een gemotiveerd team van 27 vaste medewerkers en een pool van freelancers, losse medewerkers en vrijwilligers. Je staat met een vernieuwend, open, transparant en inclusief beleid garant voor de toekomst van Beursschouwburg.

 

WIE?

Je voelt de polsslag en kent de wetmatigheden van de brede kunstensector. Je bent vertrouwd en hebt affiniteit met de specifieke dynamiek van de superdiverse grootstedelijke context van Brussel en van de politieke context van een gesubsidieerde vzw.
Je geeft leiding vanuit visie, vertrouwen, verbinding en daadkracht. Je inspireert en ondersteunt de inzet en de kwaliteiten van de medewerkers. Je kan goed delegeren en toont je efficiënt, besluitvaardig en actiegericht. Je bent een people manager, ervaren in het aansturen en motiveren van teams. Soft skills zijn onmisbaar.
Je hebt relevante ervaring, met oog voor goed bestuur en weloverwogen aanwending van middelen. Ook financiële en personeelszaken schrikken je niet af.
Je kan kritisch kijken naar de werking van Beursschouwburg. Je denkt vernieuwend en kan (veranderings)processen uitwerken en implementeren.
Je bent een gedreven netwerker en een sterke communicator in een drietalige context (NL, FR, ENG).

 

WAT?

 

ALGEMEEN BELEID

 • Je staat in voor de ontwikkeling en uitvoering van een uitdagende en inspirerende toekomstvisie en bijhorend strategisch en financieel beleid voor Beursschouwburg, gedragen door het team en de Raad van Bestuur.
 • Je vertaalt deze visie en strategie in plannen en concrete doelstellingen voor de werking van Beursschouwburg, met oog voor duurzaamheid. In samenspraak met het team schrijf je het nieuwe beleidsplan voor de periode 2022-2026.
 • Je begeleidt de teams bij de implementatie en uitvoering van de plannen, alsook bij het evalueren en bijsturen ervan.
 • Je zorgt ervoor dat het zakelijk, infrastructureel, artistiek en communicatief beleid perfect op elkaar aansluiten.
   

ARTISTIEK BELEID

 • Je ontwikkelt in nauw overleg met het artistieke team de artistieke visie van Beursschouwburg waarin publieksbereik, maatschappelijk relevante evoluties, internationale en lokale ontwikkelingen centraal staan.
 • Je begeleidt het team en staat mee in voor het realiseren van die visie, rekening houdend met de budgettaire context, de beschikbare infrastructuur en met aandacht voor diversiteit en publiekswerking.
 • Je onderhoudt lokale en (inter)nationale samenwerkingen en bouwt deze verder uit.

 

WERKING VAN DE ORGANISATIE

 • Je fungeert als klankbord, inspirator en brug tussen de verschillende afdelingen.
 • Je draagt bij tot een warme organisatie waarin onderlinge waardering en een motiverende bedrijfscultuur centraal staan.

 

SAMENWERKING EN REPRESENTATIE

 • Je legt, verzorgt en verdiept contacten met uiteenlopende externe relaties en diverse stakeholders (media, politiek, artistiek, maatschappelijk, financieel, e.a.) zowel in Brussel en Vlaanderen als op internationaal vlak.
 • Je treedt op als aanspreekpunt van Beursschouwburg.
 • Je communiceert met en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

 

AANBOD

Een voltijds contract van onbepaalde duur en extralegale voordelen.
Een loon aangepast aan je kennis en ervaring, volgens de CAO Podiumkunsten (PC 304)
Een unieke kans om een belangrijke culturele speler in Brussel, Vlaanderen en Europa mee vorm te geven en verder uit te dragen.

 

INTERESSE?

Stuur dan je motivatiebrief (maximum 1 A4) en cv uiterlijk op 28 februari 2020 om 14 uur naar Agna Smisdom, voorzitter van de Raad van Bestuur via voorzitter@beursschouwburg.be.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 9 maart 2020

 

Deze functie staat open voor iedereen. Beursschouwburg stimuleert gelijke kansen en werft aan op basis van visie & aanpak, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische, religieuze, culturele achtergrond, handicap of diploma.

 

beursschouwburg.be 
facebook
instagram