music performance film expo dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
how to relate

Read more

Een programma door Julia Reist in samenwerking met het project Landing on Feathers by Jija Sohn en Aleksandra Lemm

 

"Met dit programma willen we verschillende manieren van ontmoeten aanbieden in de vorm van luisteren, uitwisselen, delen en observeren rond de vraag "Hoe verhouden we ons - tot onszelf en daarbuiten?" Kan de manier waarop we relaties aangaan ons beter doen begrijpen hoe verschillende realiteiten en manieren van "zijn" botsen en overlappen? En door dat te omarmen en meer ruimte te geven, zouden we dan een zacht verzet tegen systemisch geweld kunnen doen ontstaan, zowel intern als extern, en een herhalend patroon van dominante culturen en mono-verhaling kunnen doorbreken?

We willen ons richten op een landschap van het WIJ: een ecologisch WIJ, een culturele WIJ, een politieke WIJ, een WIJ als gemeenschap, maar ook als individuen."

 

Jija Sohn, Julia Reist en Aleksandra Lemm

 

 

Julia Reist heeft een bachelor in Beeldende Kunst, een master in Artistiek Onderzoek en een master in Kunst in sociaal-politieke context. Ze gewerkt mee aan projecten die verschillende disciplines overbruggen. Sinds 2011 werkt ze als freelance onderzoeker, dramaturg en producent aan een verschillende (inter)nationale projecten. In nauwe dialoog met kunstenaars specialiseerde Julia zich in het contextualiseren en formaliseren van de vaak nog onvatbare elementen in de beginstadia van een project, om het zo verder te ontwikkelen en het format, kader of de materialiteit te vinden. In 2018 startte ze samen met Katrien Reist het onderzoeks- en productieplatform arp.works. Via arp.works kijken ze naar werkvormen en -methoden met en door artistieke praktijken die bijdragen aan een duurzamer, inclusiever en bewuster artistiek veld. Onlangs vervoegde Julia het team van Kunstenpunt in de rol van (inter)nationale ondersteuning en ontwikkeling voor podiumkunst.

 

Jija Sohn is een Japans-Koreaanse kunstenaar die in Amsterdam woont. Voordat ze in podiumkunsten begon te werken, deed ze een master in Toegepaste Taalkunde. Al meer dan drie jaar wijdt ze haar werk en praktijk aan het onderzoeken van menselijke verbinding en relaties. Dit resulteerde onlangs in drie community-based projecten: Lands of Concert, Phantom Travels en Landing on Feathers. Hierin kijkt ze naar onze menselijke natuur en herkent en omarmt ze onze gebreken en sterke punten. Haar werken worden zo intieme portretten van hoe we zijn als mensen alleen en samen.

 

Aleksandra Lemm is een Amsterdamse performance kunstenaar en therapeut. In 2015 studeerde ze af aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam. In haar artistiek werk heeft ze een praktijk ontwikkeld die de autoriteit, controle en macht in relatie tot het lichaam van de performer en de omgeving bevraagt. Haar werk omvat Rave (2015) dat werd genomineerd door IT's Festival in Amsterdam, BLUE (2018) en Tipping point (2020). Begin 2021 werd Aleksandra gecertificeerd therapeut in holistische therapiebenadering genaamd Embrace Therapy®. Sindsdien bestudeert ze verschillende therapiebenaderingen zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Compassionate Inquiry®.

 

download the programme in pdf >