in harm's way
Jiu Jitsu Class

Jiu Jitsu Class

FR 17.03 17:00

Self-defense workshop with Brussels Brazilian JiuJitsu Academy

90 minutes

in English, Dutch & French

more info soon