music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
Léa Drouet Violences

performance

Léa Drouet Violences

performance
TH 26.01.2023 20:30
FR 27.01.2023 20:30 + artist talk

 Wanneer zachtheid ons daadkrachtig maakt.

Juni 1942, kort voor de razzia van de Wintervelodroom in Frankrijk. Mado is 10 jaar oud wanneer ze in het midden van de nacht de grens oversteekt van de bezette zone naar de vrije zone, samen met een groep onbekenden en een smokkelaar - zonder haar ouders.

Vanuit de geschiedenis van haar grootmoeder neemt Léa Drouet ons mee naar recentere gebeurtenissen, zoals het verhaal van Mawda, een tweejarig Koerdisch meisje dat werd doodgeschoten door een Belgische politieagent in 2018. Alleen op het podium, in een zandbak, bouwt en ontmantelt Léa de muren, landschappen en grenzen van haar verhalen. Ze laat geen direct geweld zien, maar wel de omstandigheden waaronder het legitiem wordt en mogelijke vormen van verzet. Hoewel zand meestal alle sporen opslorpt en vaak ook sporen van geweld uitwist, bevat het hier ook de belofte van toekomstige configuraties. Configuraties die Léa Drouet, verwijzend naar een spelend kind, voor onze ogen uitprobeert en presenteert tot de scheiding tussen zien en handelen op losse schroeven komt te staan.

50 minuten
in het Frans, met Nederlandse en Engelse ondertiteling 

+ aftertalk na de voorstelling op vrijdag met Maël Galisson, journalist en lid van de Groupe d'Information et de Soutien des Immigré-es, gemodereerd door Camille Louis (in het frans)

Deze voorstelling is ook te zien in Théâtre Varia, van 8.02 tot 11.02.

Léa Drouet (1982, Villeurbanne, Frankrijk) is regisseur en actrice. Ze heeft een diploma regie van het Institut National Supérieur des Arts de la Scène de Bruxelles (I.N.S.A.S.) en woont en werkt sinds 2010 in Brussel. Haar werk neemt verschillende vormen aan, vloeiend tussen installatie, theater en performance. In 2014 richtte ze VAISSEAU op, een evoluerend productiehuis dat bestaande stijlen en nieuwe formats bevraagt. Daarbij komen bepaalde vragen steeds terug: Wat is een groep? Wat is de esthetiek van deze diverse menselijke organisaties? Hoe kunnen we dit aanpakken in de domeinen van de zintuigen, klanken, lichamen en materiële materie? Hoe kunnen we esthetische ervaringen delen die deze verschillende relationele organisaties vertalen? Léa is nauw betrokken bij de alternatieve muziekscene in Brussel en werkt vaak samen met muzikanten. Ze omringt zich ook graag met artiesten die verschillende disciplines combineren. Sinds juni 2020 is Léa Drouet artistiek coördinator van Atelier 210 in Brussel. Momenteel werkt ze aan haar volgende performance, J'ai une épée, die in première gaat in mei 2023 tijdens Kunstenfestivaldesarts.
http://vaisseau-leadrouet.com/
https://www.instagram.com/leadrouetvaisseau/

Maël Galisson is journalist en lid van de Groupe d'Information et de Soutien des Immigré-es. Sinds 2015 onderzoekt hij asielzoekers die in het grensgebied tussen Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk zijn omgekomen. Hij verzamelt de resultaten van zijn onderzoek in een database die de slachtoffers oplijst en in kaart brengt.​​​​​​
https://www.gisti.org

Camille Louis is zowel dramaturg als mede-initiator van het internationale collectief kom.post en doctor in de filosofie, ze geeft les aan universiteiten in Parijs 7 en 8. Haar onderzoek bevindt zich op het kruispunt van kunst en politiek en komt tot uiting in verschillende dramaturgische projecten die er steeds op gericht zijn de voorwaarden te wijzigen voor de perceptie van wat wij "actie" noemen en van wie wij als actoren beschouwen. Sinds 2017 werkt ze mee aan de dramaturgie van het werk van Léa Drouet.

Concept, tekst, interpretatie: Léa Drouet | Dramaturgie: Camille Louis | Scenografie: Élodie Dauguet | Originele muziek: Èlg | Regie assistent: Laurie Bellanca | Lichtontwerp: Léonard Cornevin | Licht: Suzanna Bauer | Productie, spreiding: France Morin, Cécile Perrichon – Arts Management Agency | Productie: Vaisseau | Coproductie: Kunstenfestivaldesarts, Nanterre-Amandiers Centre dramatique national, Charleroi danse, La Coop asbl | Met de steun van: Actoral – Festival & Bureau d'accompagnement d'artistes, Fédération Wallonie-Bruxelles Service Interdisciplinaire, Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, Centre Wallonie-Bruxelles Paris, Shelterprod, Taxshelter.be, ING, Tax-Shelter of the Belgian Federal Government, SACD, Institut français | Residenties: Kunstencentrum Buda, Charleroi danse, [e]utopia, La Bellone, Montevideo

picture by Cindy Sechet