music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
We Love You — Opening Weekend
Paul B. Preciado On love

conversations

Paul B. Preciado On love

opening lecture Q&A
SA 21.09.2019 20:30

Filosoof en auteur van 'Testo Junkie' en 'Manifiesto Contrasexual' komt met een onuitgegeven tekst over hedendaagse liefde en gaat in gesprek over de plaats van die liefde in onze normatieve maatschappij. w/ Passa Porta

Wat kan liefde nog betekenen in een individualistisch, gepolariseerd, gemediatiseerd, competitief, postkoloniaal en klimaat-apocalyptisch tijdperk? Wie liefde zegt, zegt vandaag haast automatisch romantiek, lichamelijke en geestelijke verlatenheid, relaties en breuken, huwelijken en kinderen. Maar wat als we voorbij die clichés kijken? Wat betekent liefde in een dominant patriarchale samenleving? Hoe kan liefde mensen steunen, bevrijden en hun leven in eigen handen doen nemen? En wat met het politieke aspect van liefde? Wanneer kan liefde het hokjesdenken overstijgen?

Deze en andere vragen legden Beursschouwburg en Passa Porta voor aan Paul B. Preciado. Ze vormen het vertrekpunt voor een nieuwe tekst, die de schrijver, filosoof en curator in primeur zal voorlezen.

Preciado’s denken is radicaal en veelomvattend. Hij buigt zich over kwesties als identiteit, technologie, degrowth en lichamelijkheid. Daarbij zet hij zich telkens af tegen een al te normatieve maatschappelijke orde. 

Dit jaar verscheen in het Frans zijn nieuwe boek Un appartement sur Uranus. Zijn kijk op institutioneel geweld, zijn niet-aflatende oproep om allerlei normen van ons af te schudden en zijn persoonlijke levensverhaal betekenen een verrijking voor het denken over liefde.

+ aftertalk en Q&A met Tessel Veneboer

Find the transcript here

As part of ‘We Love You’, a multidisciplinary programme on love beyond the romantic and the self - sep oct nov dec 2019.