music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
Ciné Assembly by The Post (Film) Collective On Recreation (working title)

film

Ciné Assembly by The Post (Film) Collective On Recreation (working title)

film
FR 28.10.2022 18:00

Co-creation, co-learning and cultural activism.

"Als een verhaal verteld wordt (in tegenstelling tot mijn/jouw verhaal) in een bijeenkomst, is er geen eigenaar, want het verhaal schept de bijeenkomst. Het is een poging om een eigen 'verhaal' te vertellen dat in staat is zijn eigen bijeenkomst te scheppen."

Na hun residentieperiode nodigt het Post (Film) Collective ons uit om samen te komen rond de materialen, beschouwingen en procedures van hun eerste filmproject "On Recreation" (werktitel) voor een samenwerking met het publiek.

Het collectief beoefent cinema als een vorm van polyfonie, plaats-maken en gemeenschappelijke assemblage, die collectieve kennis-productie, wederkerige uitwisseling en ethiek van verbondenheid met zich meebrengt. Het filmproject verkent een polyfone filmpraktijk op basis van het gedicht "Recreation" van Audre Lorde. In haar gedicht verkent Lorde een dubbele binding van onderling samenhangende activiteiten - met  connotaties van spel, wederkerigheid, zorg, herhaling, en regeneratie.

Door Ciné Assembly is het filmproces beschikbaar voor de voortdurende hercompositie van zowel omstandigheden als artistieke vormen. Het bijeenbrengen van verschillende talen, uitdrukkingen, en ritmes verhindert dat de filmproductie zich netjes nestelt, en bewaart relationele geografieën van verbonden strijd, verbeeldingen en hulpbronnen.

find out more on The Post (Film) Collective

https://postfilmcollective.org/


On Recreation is produced by timely (Brussels); co-produced by Kunstencentrum Vooruit (Ghent), Beursschouwburg (Brussels); supported by VAF (Flemish Audiovisual Fund), Kunsthal Gent, Netwerk Aalst, ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts), Sint Lucas Antwerpen.