music performance film expo conversations dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
Open Call for associated artists

Open Call for associated artists

We zoeken een artistieke framilie om 2,5 jaar lang lief en leed mee te delen in de vorm van plaats, tijd, geld en advies van een gloednieuw netwerk dat bestaat uit Zinnema, Hiros, Bâtard, Argos, Volta, Level Five en Beursschouwburg. Heb je nog ruwe ideeën of best experimentele projecten over de grenzen van communities en disciplines heen? Laat het ons weten!

Beursschouwburg lanceert voor de eerste keer een open oproep voor haar Associated Artists programma. Vier kunstenaars, onderzoekers en/of kunstwerkers die gevestigd zijn in België, zullen via dit programma op een flexibele en duurzame manier ondersteund worden via kennisdeling en samen leren. Deze open oproep richt zich tot kunstenaars en/of kunstwerkers die werken rond gemeenschapsvorming, experiment en interdisciplinariteit. 

Geassocieerde kunstenaars worden uitgenodigd om een traject van 2,5 jaar aan te gaan waarin ze een project, een (onderzoeks)vraag of ideeën die hun werk inspireren verder ontwikkelen. Naast een permanente dialoog met het artistiek team van Beursschouwurg worden de geassocieerde kunstenaars ondersteund door de Constellatie - een nieuw opgestart netwerk van Beursschouwburg, Zinnema, Hiros, Bâtard, Argos, Volta en Level Five. 

NAAR WIE ZIJN WE OP ZOEK

 • - je bent een kunstenaar, een kunstenaarscollectief, een onderzoeker of een kunstwerker
 • - je woont en werkt in België
 • - je wil je artistieke praktijk en/of onderzoek verder ontwikkelen en wordt op het moment van je aanvraag niet structureel ondersteund door een instelling (universiteit, postgraduaat of andere)
 • - je werk heeft betrekking op het kunstenveld (podiumkunsten, beeldende, audiovisuele en mediakunsten, muziek, transdisciplinair werk, kunst in relatie tot andere domeinen, schrijven, publiceren, grafisch ontwerp, dramaturgie, artistiek werk programmeren of cureren) 
 • - je bent geïnteresseerd om in gesprek te gaan met peers, de andere geassocieerde artiesten en het Beursschouwburg team
 • - je praktijk en/of onderzoek beantwoordt aan de visie van Beursschouwburg

WAT KUNNEN WE JE BIEDEN

een deelname aan het Associated Artists programma gedurende 2,5 jaar.

 

UITWISSELING

 • - Voortdurende dialoog, begeleiding en ondersteuning door een programmator van Beursschouwburg tijdens de hele periode. 
 • - Regelmatige feedback en uitwisselingssessies met de groep geassocieerde kunstenaars en het artistieke team van Beursschouwburg

 

DEEP-DIVE RESIDENTIES

 • - Twee betaalde deep-dive residenties: elke residentie duurt één maand van midden augustus tot midden september. Tijdens die periode krijg je technische ondersteuning, een atelier en een programma dat bestaat uit workshops, ontmoetingen en lezingen op maat van je noden, interesses en onderzoeksvragen in samenwerking met de partnerorganisaties van de Constellatie.

 

BUDGET

 • - Voor de twee deep-dive residenties ontvangen de geassocieerde artiesten een totaal bedrag van € 9000 bruto (ofwel op de loonlijst van Beursschouwburg ofwel betaald als zelfstandige) 
 • - Een bijkomend productiebudget van € 8750 (om materiaal of boeken aan te kopen, gasten uit te nodigen...)

 

PRESENTATIE 

 • - We nodigen elke kunstenaar uit om één keer per jaar een voorstelling, lezing, workshop of andere activiteit te ontwikkelen voor het programma van Beursschouwburg.

TIJDSLIJN

 • - Deadline aanvraag: 8 april 2022
 • - 2e selectieronde: ontmoeting met potentiële kandidaten in de eerste weken van mei 2022
 • - Definitieve selectie: juni 2022
 • - Eerste bijeenkomst in Beursschouwburg: september 2022
 • - Ondersteuning van Beursschouwburg & de Constellatie gedurende de tweeëneenhalf jaar van de associatie
 • - Deep dive 1: half augustus-midden september 2023
 • - Deep dive 2: midden augustus-midden september 2024

WAT VRAGEN WE 

 • - een geschreven statement van één pagina of een video, voice note of ander medium van max. 10 minuten waarin je jouw onderzoeksinteresses voorstelt en waar je in de loop van de residentieperiode
 • - aan wil werken; geef aan welke technische, logistieke en/of onderzoeksondersteuning je nodig zal hebben. Je ideeën mogen zich in een vroeg stadium bevinden.
 • - een geschreven CV van max. 2 pagina’s
 • - documentatie van minimaal één, maximaal drie kunstwerken waar je bij betrokken was.
 • - je kan je kandidaat stellen in het Engels, Frans of Nederlands

HOE INDIENEN

Stuur je kandidatuur voor 8 april via email naar opencall@beursschouwburg.be. Grote bestanden kan via Wetransfer sturen. Je kan er ook voor kiezen je geprinte CV, USB-stick, CD, zine... achterlaten aan onze balie. Adres: Auguste Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel. 

 

De jury is samengesteld uit het artisitieke team van Beursschouwburg (Sofia Dati, Elisa Liepsch, Gilke Vanuytsel, Melat Gebeyaw Nigussie) en drie externe juryleden (Moya Michael, Joachim Ben Yakoub en Arne Huysmans).

 

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen via opencall@beursschouwburg.be

 

We moedigen kandidaatstellingen van ondervertegenwoordigde groepen en van nieuwe en opkomende kunstenaars.