music performance film expo dig deepeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
To Walk the Song of Mourning Grief workshop with Mallika Taneja, Chayan Adhikari & Sangeet Shrivastava

performance

To Walk the Song of Mourning Grief workshop with Mallika Taneja, Chayan Adhikari & Sangeet Shrivastava

workshop
SA 14.10.2023 12:00 - 16:00

Via poppenmaken en zingen nodigt Mallika je uit om, heel voorzichtig, naar je eigen verlies en stem te luisteren.

Het afgelopen jaar heeft Mallika Taneja een diep persoonlijk verlies verwerkt, dat uitmondde in Do You Know This Song? Door zich onder te dompelen in haar eigen ervaring, met name door het gebruik van poppen en liedjes, probeert ze artistieke antwoorden te vinden op een aantal van haar vragen. Hoe druk je verdriet uit? Hoe verhoudt het rouwproces zich tot de eenvoud van het lopen? Hoe kunnen theatrale vormen van lopen, stemmen, zingen en praten dit proces begeleiden? 

In deze workshop maken we kleine gezelschapspoppen om rond te lopen en bij stil te staan. We zullen ruimtes en plaatsen vinden om onszelf, onze stemmen en onze poppen te plaatsen. We weven verhalen uit ons geheugen en hopelijk zingen we aan het eind allemaal samen.

Samen met Chayan Adhikari, die helpt zingen, en Sangeet Shrivastava die het poppen maken begeleidt, breidt Mallika het creatieproces van Do You Know This Song? uit naar andere deelnemers. Voorzichtig nodigt ze hen uit om naar hun eigen verlies en stem te wandelen.

Deze workshop is toegankelijk voor iedereen, voorkennis is niet vereist. De workshop wordt in het Engels gegeven, maar alle talen zijn welkom. De workshop duurt tot 16:00.

Neem een stof of textiel mee dat een betekenis voor je heeft of dat verbonden is met een persoon die je hebt verloren, een specifieke tijd of herinnering.

De workshop vindt plaats in het kader van Mallika Taneja's voorstelling Do You Know This Song? die op 12 en 13 oktober te zien zal zijn in Beursschouwburg. Er wordt niet van je verwacht dat je de voorstelling bijwoont, maar het zou leuk zijn als je erbij bent!

 

MALLIKA TANEJA woont en werkt in New Delhi, India. In haar performances, installaties en tentoonstellingen buigt ze zich over gender, solidariteit, stilte en geheugen. Ze is geïnteresseerd in de politieke mogelijkheden van een performatief ensemble en de rol die liederen spelen in het achterlaten en verzamelen van sporen van mensen, plaatsen en dingen. Haar werken en samenwerkingen titelen Be Careful, Allegedly, Rest of the Struggle en Women Walk at Midnight. Ze ontving de ZKB Erkenningsprijs voor Be Careful in 2015 en de ZKB Mecenaatprijs voor Allegedly in 2021 in het Zürcher Theaterspektakel. In het najaar van 2021 produceerde en presenteerde Beursschouwburg de digitale versie van Allegedly live op Zoom.