Tashweesh festival 2018
Opening lecture on global sisterhood w/ Nikita Dhawan & Engagement

conversations

Opening lecture on global sisterhood w/ Nikita Dhawan & Engagement

lezing TASHWEESH FESTIVAL
WE 17.10.2018 20:30

Tijdens de openingsavond van Tashweesh richten we onze pijlen op het belang van feministische allianties over grenzen heen.

w/ Nikita Dhawan (IN/AT/DE) & Engagement (BE) Rósa Ómarsdóttir & Sirah Foighel Brutmann

Er is een groeiende aandacht voor transnationale feministische netwerken, solidariteit across borders. De hoop leeft dat burgerbewegingen zonder grenzen mondiaal gendergeweld kunnen aanpakken en gendergelijkheid stimuleren. Maar deze collectieve strijd voor gelijkheid en wereldwijde aandacht voor kwetsbaarheid kan onbedoeld ook functioneren als of ingehaald worden door de politieke agenda van een neoliberaal systeem.

Nikita Dhawan, professor Political Theory and Gender Studies en directeur van het onderzoeksplatform Gender Studies: Identities – Discourses – Transformations aan de University van Innsbruck, wijst ons in een kritische openingslecture op de kansen en beperkingen van global sisterhood vanuit postkoloniaal perspectief.

Engagement in the Arts is een beweging die seksisme en machtsmisbruik in het Belgische kunstenveld tackelt. Dit collectief - bestaande uit een steeds groeiende groep performers - legt de link met hoe zij grensoverschrijdend gedrag aan de kaak stellen op lokaal niveau en over (taal)grenzen heen.

As part of TASHWEESH, a 10-day multidisciplinary festival on feminism in the Middle-East, North Africa and Europe. w/ Goethe-Institut Brüssel